0

پل های ارتباطی

مبین رئیسی

مدرس و فعال حوضه هک و امنیت در فیلد باگ هانتینگ، تقریبا 5 ساله تو این زمینه فعالیت میکنم و به کسایی که علاقه مند به این فیلد هستن کمک میکنم تا سریع تر و اصولی تر رشد داشته باشن و یاد بگیرن

مهارت ها

CEH 100
Linux 90
Python 100
OWASP 85
bash scripting 90
Network 100

مبین رئیسی هستم ۲۶ ساله ، مدرس و فعال حوضه هک و امنیت در فیلد باگ هانتینگ، تقریبا ۵ ساله تو این زمینه فعالیت میکنم و به کسایی که علاقه مند به این فیلد هستن کمک میکنم تا سریع تر و اصولی تر رشد داشته باشن و یاد بگیرن | این سایت راه اندازی کردم تا یک پلتفرم شخصی داشته باشم برای به اشتراک گذاشتن هرچیری که بلدم.